ARIE IN ‘T VELD
KLEINE KRONIEK VAN LISSE
1940 TOT EN MET 1949

OVER HET BOEK

De periode 1940 tot en met 1949 was een enerverende periode. Niet alleen voor Lisse, maar voor heel Nederland en zelfs voor het grootste deel van Europa. De eerste vijf jaren werden namelijk gedomineerd door een oorlog waaraan Nederland dacht te ontsnappen omdat Nederland claimde neutraal te willen blijven. Een grote misrekening, want de honger naar meer macht van de steeds meer
gehate Duitser overheerste en dus kwam ook Nederland in die oorlog terecht. In de media, zoals Ons Weekblad, was daarvan aanvankelijk niet zoveel te merken, maar meer en meer werd met name dit
blad gebruikt voor Duitse propaganda.Ook in het dorpse leven ging aanvankelijk alles zoals het altijd ging, maar dan wel met een lading Duitsers op diverse plekken in het dorp. Op een gegeven moment kwam duidelijk naar voren dat het de bezetter ernst was. De krant mocht niet meer verschijnen en er vonden in latere jaren razzia’s plaats waardoor veel inwoners naar kampen werden afgevoerd, en sommigen ook niet meer terugkwamen. Maar er was ook het verzet tegen de bezetters. Al met al een stuk geschiedenis waaraan ook in deze Kroniek de nodige aandacht wordt besteed.
In dit deel van ‘De Kleine Kroniek van Lisse’ is getracht een tijdsbeeld te schetsen en viel dus niet aan de oorlogsjaren te ontkomen. Ook in de jaren na de oorlog werd duidelijk dat er de nodige wonden waren, maar tevens dat het leven in het dorp trachtte zich te vermannen. De ondernemers pakten de draad op, de politiek vergaderde er weer geducht op los en het verenigingsleven ging er ook weer tegenaan, zij het moeizaam. Maar er werd duidelijk hard gewerkt aan het opzetten en uitbreiden van alle voorzieningen in een dorp waar het goed wonen is. In deze editie van ‘De Kleine Kroniek van Lisse’ wordt een weerslag van al die gebeurtenissen gegeven, evenwel zonder de pretentie te hebben volledig te (kunnen) zijn. Want om dat te realiseren zouden er veel meer pagina’s nodig zijn.

 

OVER DE AUTEUR

In het kader van het culturele beleid van Lisse kreeg auteur Arie in ’t Veld de opdracht om een boek over Lisse in de tachtiger jaren te schrijven. Eerder waren al uitgaven over de jaren vijftig, zestig en zeventig verschenen. Nu heeft hij dus een tijdsbeeld gegeven van de periode 1980 tot en met 1989. Voor alle beschreven onderwerpen is dankbaar gebruik gemaakt van de edities van het weekblad ‘De Lisser’ en diverse (verenigings-)bladen. Vele uren heeft hij in het gemeentehuis doorgebracht, vaak achter het archief-kopieerapparaat. Daarbij geholpen door de verantwoordelijke ambtenaren die wellicht af en toe een punthoofd van hem kregen als hij voor de zoveelste keer met de melding kwam dat het apparaat het verrekte. Uiteindelijk is alles goed gekomen en was hij in de gelegenheid om enorm veel gegevens te vergaren.